Referencje

EkoEnergia Polska Sp. z.o. o.

Wystawiona przez: Judyta Szymkiowicz

Firma Electricom Engineering Sp. z 0.0. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, wykazała się profesjonalizmem, dużą wiedzą techniczną oraz dobra organizacją pracy, podczas realizacji zadania:

„Budowa pod klucz Elektrowni Słonecznej o mocy 10 MW w miejscowości Tarnów, w gminie Ząbkowice Śląskie”.

Firma Electricom Engineering Sp. z 0.0. Sp. K. wykonała wszystkie prace z należytą starannością i zgodnie z sztuką budowlaną, w tym budowę przyłącza o długości 3,5 km do GPZ Ząbkowice Śląskie.

Polecamy firmę Electricom Engineering Sp. z 0.0. Sp. K. jako rzetelnego wykonawcę.

Zobacz dokument PDF

"MARKUL" Sp. z.o. o.

Wystawiona przez: Marcin Buchacz

Firma Electricom Engineering Sp. z o. o. Sp. K., z siedzibą w Krakowie, wykazała się profesjonalizmem, dużą wiedzą techniczną oraz dobrą organizacją pracy, podczas realizacji zadania: „Budowa Elektrowni Słonecznej Sierakowice o mocy 1 MW”.

Zakres robót obejmował:

 • zmiany dokumentacji projektowe
 • dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych 650W o łącznej mocy 1 MW,
 • dostawę i montaż falowników,
 • dostawę i montaż ogrodzenia.
 • dostawę i montaż konstrukcji wsporczej
 • wykonanie prac ziemnych i kompletnej instalacji elektrycznej,
 • wykonanie odpowiednich uzgodnień.

Termin wykonywania prac: 01.01.2022-30.05.2022.

Firma Electricom Engineering Sp. z o. o. Sp. K. wykonała wszystkie prace z należytą starannością, w terminie zgodnym z warunkami umowy.

Zobacz dokument PDF

MAOLI Sp. z.o. o.

Wystawiona przez: Marcin Buchacz

Firma Electricom Engineering Sp. z o. o. Sp. K., z siedzibą w Krakowie, wykazała się profesjonalizmem, dużą wiedzą techniczną oraz dobrą organizacją pracy, podczas realizacji zadania: „Budowla Elektrowni Słonecznej Długi Kicrzo mocy 1 MW”.

Zakres robót obejmował:

 • zmiany dokumentacji projektowe
 • dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych 650W o łącznej mocy 1 MW,
 • dostawę i montaż falowników,
 • dostawę i montaż ogrodzenia.
 • dostawę i montaż konstrukcji wsporczej
 • wykonanie prac ziemnych i kompletnej instalacji elektrycznej,
 • wykonanie odpowiednich uzgodnień.

Termin wykonywania prac: 01.01.2022-30.05.2022.

Firma Electricom Engineering Sp. z o. o. Sp. K. wykonała wszystkie prace z należytą starannością, w terminie zgodnym z warunkami umowy.

Zobacz dokument PDF

FWOLTAIKA Sp. z.o. o.

Electricom Engineering Sp. z o.o. Sp. K, z siedzibą w Krakowie, zrealizowała budowę elektrowni słonecznejh w miejscowości Bobrownickie Pole. Całość prac przebiegła zgodnie z warunkami umowy i sztuki budowlanej. Polecamy firmę Electricom jako rzetelnego wykonawcę.

Prace wykonane:

dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 300kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dostawę i montaż ogrodzenia, stacji trafo, wykonanie trasy kablowej oraz podłączenie do sieci Energa.

Termin robót: IV kwartał 2018

Zobacz dokument PDF

STARSOL Sp. z.o. o.

Wystawiona przez: Marcin Buchacz

Firma Electricom Engineering Sp. z o.o. Sp. K, z siedzibą w Krakowie, wykazała się profesjonalizmem, duża wiedzą techniczną oraz dobrą organizacją pracy, podczas realizacji zadania: „Budowa Elektrowni Słonecznej Mściszewice o mocy IM W".

Zakres robót obejmował:

 • zmiany dokumentacji projektowej,
 • dostawę i montaż ogrodzenia,
 • dostawę i montaż konstrukcji wsporczej,
 • dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych 275W o łącznej mocy 1MW
 • dostawę i montaż falowników,
 • dostawę i montaż stacji transformatorowej,
 • dostawę i montaż systemu alarmowego, monitoringu, oświetlenia,
 • wykonanie prac ziemnych i kompletnej instalacji elektrycznej,

Termin wykonywania prac: 29.09.2018- 10.12.2018

Firma Electricom Engineering Sp. z o.o. Sp.k. wykonała wszystkie prace z należytą starannością, w terminie zgodnym z warunkami umowy.

Zobacz dokument PDF